Startseite | Mein Account | News | Presse | Forum | Impressum | SitemapMein BVDMÜber unsBallhupeUnsere MitgliederNewsMotorradtrainingBVDM aktivBergisches AnlassenUmfrageTourenzielfahrtTourenTrophyDeutschlandfahrtElefantentreffenwstecz dla przysz?o?ciWebcam zum ETAllgemeine InfosDein BeitragGeschichte des ETET LinksCoffee to bikeElefantentreffenartikelMotorrad-ParkplätzeStreckensperrungenGefahrenmeldungForumKontaktSie befinden sich hier:  BVDM aktiv | Elefantentreffen | Back4Future


Wed?ug motta "wstecz dla przysz?o?ci" BVDM opracowa? siedmiopunktowy plan:

  1. Przyjazd i udzia? tylko dla motocykli na dwóch lub trzech ko?ach. Trikes na bazie motocykla zaliczaj? si? do tego. Parking w Solla tylko dla odwiedzaj?cych samochodami osobowymi z okolicy. Ci??arówki, pojazdy dostawcze i samochody z przyczepami  uczestników nie mog? przyje?d?a?.

  2. Dwu i trójko?owce musz? by? ubezpieczone i dopuszczone do ruchu drogowego. Niedopuszczone pojazdy (niezarejestrowane) nie b?d? tolerowane. B?d? unieruchamiane na miejscu.

  3. Na drodze dojazdowej do Solla obowi?zuje ograniczenie pr?dko?ci 30 km/h i obowi?zek noszenia kasków, na obszarze imprezy dopuszczalna jest maksymalnie pr?dko?? chodu pieszego.

  4. Od weekendu przed imprez? teren b?dzie odgraniczony p?otem budowlanym. Dojazd tylko dla motocykli na dwóch lub trzech ko?ach. Ci??arówki, samochody dostawcze i auta nie mog? by? wy?adowywane na obszarze dróg dojazdowych.

  5. Du?e namioty do weekendu przed imprez? nie b?d? tolerowane i b?d? demontowane.

  6. Wcze?niejsze wygradzanie miejsc na namioty jest zakazane.

  7. Syreny, sprz?t do strzelania, sztuczne ognie etc. s? zakazane i b?d? konfiskowane. U?ywanie nielegalnie wniesionego sprz?tu do emitowania ha?asu b?dzie ?cigane wyrzuceniem poza teren imprezy.

BVDM prosi wszystkich uczestników o stosowanie si? do zasad. Dzia?ania te s? niestety konieczne i powoduj? znaczne dodatkowe koszty. Mamy nadziej? ?e powróci dawny charakter imprezy i uratujemy Elefantentreffen dla przysz?o?ci!

 
© BVDM e.V.