Startseite | Mein Account | News | Presse | Forum | Impressum | SitemapMein BVDMÜber unsBallhupeUnsere MitgliederNewsMotorradtrainingBVDM aktivBergisches AnlassenUmfrageTourenzielfahrtTourenTrophyDeutschlandfahrtElefantentreffenwstecz dla przysz?o?ciWebcam zum ETAllgemeine InfosDein BeitragGeschichte des ETET LinksCoffee to bikeElefantentreffenartikelMotorrad-ParkplätzeStreckensperrungenGefahrenmeldungForumKontaktSie befinden sich hier:  BVDM aktiv | Elefantentreffen


Niemiecka Federacja Motocyklistów Bundesverband der Motorradfahrer e.V. (BVDM) zaprasza wszystkich na 62. Elefantentreffen, które odb?dzie si? w dniach 02. - 04.02.2018 r. w Loh/Thurmansbang Solla. Miejsce spotkania jest po?o?one w pi?knym i spokojnym zak?tku Lasu Bawarskiego. Motocykli?ci i mieszka?cy bawi? si? tam razem od 1989 roku, kiedy to "S?onie" przyby?y do Loh po raz pierwszy.

Loh/Thurmansbang Solla jest po?o?ona oko?o 40 kilometrów na pó?nocny zachód od Passau. Dojazd autostrad? A3 (Regensburg Passau). Nale?y zjecha? zjazdem z autostrady na Hengersberg lub Garham. G?ówne drogi wiod?ce od tych zjazdów do miejsca spotkania zostan? oznakowane. Oplata za wjazd: 25,- EUR, cz?onkowie BVDM i FEMA plac? 15,- EUR. Elefantentreffen jest spokojnym i tradycyjnym spotkaniem bez koncertów zespo?ów muzycznych i innych podobnych wydarze?. Jak zwykle odb?dzie si? tradycyjny marsz z pochodniami w ho?dzie pami?ci - zarówno o znajomych, jak i wszystkich, którzy zgin?li w wypadkach drogowych.

Wed?ug motta "wstecz dla przysz?o?ci" BVDM opracowa? siedmiopunktowy plan.

 

Prosimy nie zapomina?, ?e Elefantentreffen jest zlotem motocykli. Samochody nie b?d? wpuszczane na teren spotkania. Poza tym jest niewiele miejsc do parkowania, które potrzebne s? g?ównie dla s?u?b ratunkowych. Z uwagi na rosn?ce wymagania ekologiczne (zw?aszcza na terenie Bawarii) prosimy uczestników o nieu?ywanie jednorazowych naczy?. Aby zarezerwowa? miejsca noclegowe poza terenem obozowiska, prosimy kontaktowa? si? z biurami turystycznymi: Verkehrsamt D-94169 Thurmansbang, Schulstrasse 5, Thurmansbang (tel. +49/8504-1642) oraz Verkehrsamt D-94513 Schonberg (tel. +49/8554-821).

Szcz??liwej podró?y i do zobaczenia w Loh.

Ogólne informacje o Elefantentreffen:

Geschäftsstelle / Mitgliederverwaltung
Bundesverband der Motorradfahrer e.V.
Claudius-Dornier-Straße 5b
50829 Köln

Tel: 0221/42073888
Fax: 03222/2423805

geschaeftsstelle(at)bvdm.de 
© BVDM e.V.