Startseite | Mein Account | News | Presse | Forum | Impressum | SitemapMein BVDMÜber unsBallhupeUnsere MitgliederNewsMotorradtrainingBVDM aktivBergisches AnlassenUmfrageTourenzielfahrtTourenTrophyDeutschlandfahrtElefantentreffenZpátky do budoucnostiWebcam zum ETAllgemeine InfosDein BeitragGeschichte des ETET LinksCoffee to bikeElefantentreffenartikelMotorrad-ParkplätzeStreckensperrungenGefahrenmeldungForumKontaktSie befinden sich hier:  BVDM aktiv | Elefantentreffen


Zveme vás na 62. sraz Elefantentreffen svazu BVDM od 02. - 04.02.2018

Z d?vodu jistoty sn?hové pokrývky se sraz koná v Thurmansbang-Solla/Loh v Bavorském lese, cca 40 km severn? od Pasova. Již více než 25 let jsou tu vítáni motorká?i, kte?í zde v kotli u vesni?ky Loh, pokojn? slaví jeden zimní víkend.

Také letos již po 60 letech z?stáváme v?rní naší tradici a nabízíme nezapomenutelný zážitek všem motorká??m. O neopakovatelnou atmosféru se postarají ú?astníci ze všech kout? Evropy i ze zemí za jejími hranicemi. Okolo táborových oh?? uslyšíte v zasn?ženém kotli údolí mluvit lidi nejr?zn?jšími jazyky, ale p?esto si všichni dokáží porozum?t a v klidu a míru spole?n? slavit. V kotli u vesni?ky Loh se ned?lají žádné rozdíly mezi ú?astníky, pokud se jedná o národnost, povolání, v?k nebo motorku. Rozumí se samo sebou, že na Elefantentreffen není pot?eba žádný pevný stan se živou hudbou a s dalšími druhy zábavy. 
Podle mota „Návrat do budoucnosti“ se svaz BVDM dohodl na sedmibodovém plánu.
Všechny vás srde?n? zveme – p?ij?te mezi nás! Minimáln? jednou v život? se musí každý pravý motorká? zú?astnit jedine?ného srazu Elefantentreffen, který po?ádá svaz BVDM. V?tšina z t?ch, kte?í jednou zažili nezapomenutelnou atmosféru srazu, se sem s radostí znovu vrací. Samoz?ejmostí je udílení pohár? za nejkrásn?jší vlastní dílo (p?ihlášené k silni?nímu provozu), nejdelší p?íjezd nebo pohár pro nejstaršího ú?astníka.

Vstupné 25 eur, pro ?leny BVDM a FEMA 15 eur.

 

Malou ochutnávku najdete zde (odkaz na YouTube)

Geschäftsstelle / Mitgliederverwaltung
Bundesverband der Motorradfahrer e.V.
Claudius-Dornier-Straße 5b
50829 Köln

Tel: 0221/42073888
Fax: 03222/2423805

geschaeftsstelle(at)bvdm.de 
© BVDM e.V.